Informacje

Celem prac Centrum Kompetencji Energooszczędne sieci telekomunikacyjne i teleinformatyczne jest opracowanie rozwiązań technicznych na potrzeby budowy przyszłych, energooszczędnych sieci transmisji danych. Obszar potencjalnych badań naukowych obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

  • Architektura energooszczędnych centrów przetwarzania danych DC
  • Optymalizacja użycia energii elektrycznej w środowisku chmury obliczeniowej
  • Minimalizacja użycia energii elektrycznej w przewodowych i bezprzewodowych sieciach transmisji danych
  • Mechanizmy niezawodności w energooszczędnych sieciach telekomunikacyjnych
  • Zarządzanie ryzykiem w sieciach energooszczędnych
  • Sieci sterowane programowo SDN i oprogramowanie środowiska chmury obliczeniowej z implementacją mechanizmów oszczędzania energii
  • Projektowanie mechanizmów redukujących użycie energii w innych, nie wymienionych wprost obszarach ICT

Członkowie Centrum Kompetencji Energooszczędne sieci telekomunikacyjne i teleinformatyczne są aktywnymi członkami konsorcjum GreenTouch pracującego nad mechanizmami redukcji zużycia energii w sieciach telekomunikacyjnych, są partnerem projektu STAR realizowanego w ramach programu CHIST ERA poświęconego między innymi redukcji emisji gazów cieplarnianych w infrastrukturze chmury obliczeniowej i opracowaniu mechanizmów niezawodności dla sieci energooszczędnych. W projekcie RESCUE członkowie centrum prowadzą badania naukowe nad optymalizacją transmisji danych w sieciach obarczonych niebezpieczeństwem gwałtownych, destrukcyjnych zmian w warunkach pracy sieci, w tym w warunkach jej zasilania.

Członkowie centrum brali udział w projektach prowadzonych w ramach 5, 6 i 7 Programu Ramowego, programu COST i innych. Obecnie badania prowadzone są głównie w ramach programów EDA (European Defense Agency), CHIST ERA, EUREKA oraz H2020.


Prof. dr hab. inż. Andrzej R. Pach
AGH
+48126173937
dr inż. Artur Lasoń
AGH
+48126174037
dr inż. Piotr Chołda
AGH
+48126174036
dr inż. Andrzej Szymański
AGH
+48126174035
mgr inż. Jacek Rząsa
AGH
+48126172852
mgr inż. Piotr Boryło
AGH
+48126172852