Kontakt

Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Kierownik

prof. dr inż. Andrzej Pach
Akademia Górniczo-Hutnicza
+48126173937

Strona www